Jakie są przyczyny nerwicy?

Opracował: Adam Kulas

Wskazanie bezpośredniej przyczyny występowania zaburzeń nerwicowych jest bardzo trudne, gdyż zwykle podłoże choroby jest bardziej złożone. Ogólnie przyjmuje się, iż ogromny wpływ na pojawienie się zaburzeń nerwicowych mają trzy, oddziałujące na siebie obszary – społeczne wymagania, które określa się zwykle, jako czynniki psychospołeczne, czynniki biologiczne oraz traumatyczne przeżycia i sytuacje.

Pierwszym i jednocześnie najbardziej istotnym aspektem są wymagania społeczne i role, które każdy z nas odgrywa w danej społeczności. Wpływ na powstanie problemów i zaburzeń nerwowych mogą mieć przede wszystkim relacje jednostki z otoczeniem, wszelkiego rodzaju konflikty powstające na tle wygórowanych wymagań społecznych, deficyt potrzeb, w tym deficyt rodzicielskiej opieki, problemy w pracy, nadmierna zależność czy obawa bycia odrzuconym, nieuświadomione konflikty wewnętrzne … Źródeł zaburzeń nerwicowych o charakterze psychospołecznym jest wiele więcej, jednakże te przedstawione powyżej są zdecydowanie najczęstszymi.

Kolejną sferą rodzącą problemy i liczne zaburzenia nerwowe w nie mniejszym stopniu aniżeli czynniki psychospołeczne są czynniki biologiczne. Istotna rolę odgrywają tutaj takie cechy jak dobry stan fizyczny, prawidłowy stan układu nerwowego, a więc jego wysoka wrażliwość oraz reaktywność czy też prawidłowe działanie neurotransmiterów, czyli neuroprzekaźników przenoszących sygnały pomiędzy neuronami. Niemałą rolę odgrywa również dziedziczenie oraz tak zwane wrodzone cechy tempera mentalne, które klasyfikować próbował sam Hipokrates. Wszystko to zwiększa prawdopodobieństwo wykształcenia się zachowań nerwicowych.

Ostatnią sferę stanowią traumatyczne sytuacje i przeżycia, które mogą powodować urazy psychiczne oraz przewlekły stres. W efekcie trudnych, osobistych doświadczeń bardzo często dochodzi do pojawienia się zaburzeń nerwicowych lub też tak zwanego Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) – zespołu stresu pourazowego, który stanowi jedna z odmian zaburzeń nerwicowych. Zaburzenie stresowe pourazowe to zaburzenie na tle lękowym będące wynikiem doznania traumatycznych przeżyć (wojny, gwałtu lub innej ekstremalnej sytuacji). Zaburzenie to nierzadko utrzymuje się przez wiele lat i doprowadza do trwalej zmiany osobowości.

W zdecydowanej większości przypadków przyczyny wystąpienia zaburzeń nerwicowych są bardzo złożone – zwykle przyczyny są ze sobą ściśle powiązane i jest ich co najmniej kilka. Wynika to między innymi z faktu, iż złożoność ludzkiego umysłu jest ogromna i nieodgadniona.

Komentarze (4)

2012-10-01 01:52

Gienek

ale ciekawy artykuł :)

2012-19-04 18:24

46656

bardzo interesujący artykuł

2012-20-04 13:08

2549

cała prawda, co te nerwy potrafią zrobić z człowiekiem, widmo

2012-15-10 14:07

mama

moja 35 letnia córka teraz dopiero mi oznajmiła że leczy się na nerwicę.Podłoże choroby leży ponoć w wychowaniu stresowym.Dopiero teraz wiemy jak cierpiała przez te lata i w głowie się nie mieści gdzie i kiedy popełniliśmy z mężem błąd.Zawsze byliśmy idealną rodziną.Córka jest 2 lata po ślubie i mieszka poza domem.Czy aby mąż córki nie ma jakiegoś wpływu na jej zachowanie ? Czy aby jej nie buntuje przeciwko nam ? Co o tym sądzić ?

Dodaj komentarz

Jakie są przyczyny i objawy depresji?

Według międzynarodowych badań depresja dotyka niespełna 20 % populacji. Dowiedz się jakie są jej przyczyny i objawy.

Czytaj dalej

Co to jest zespół apergera?

Zespół Aspergera, określany często także syndromem Aspergera, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 uznaje jako całościowe zaburzenie rozwoju i umieszcza w tej samej kategorii co autyzm dziecięcy oraz autyzm atypowy, zespół Retta, a także szereg innych zaburzeń dezintegracyjnych.

Czytaj dalej

Jakie są przyczyny i objawy schizofrenii?

Schizofrenia to słowo pochodzenia greckiego, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza rozszczepienie umysłu lub rozdwojenie jaźni. Poznaj przyczyny i objawy jej towarzyszące.

Czytaj dalej

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry powstaje w wyniku genetycznej nieprawidłowości reagowania organizmu na kontakt z różnymi substancjami. W wyniku takiej reakcji na skórze chorego pojawiają się liczne krostki, plamy, przebarwienia, którym towarzyszy nieprawdopodobne swędzenie.

Czytaj dalej

Stwardnienie rozsiane

Z pewnością niejednokrotnie słyszeliśmy o chorobie, jaką jest stwardnienie rozsiane. Ta poważna choroba niestety dotyka bardzo wielu osób.

Czytaj dalej